Wednesday, June 24, 2009

Karya Pelajar

Projek ke 2 dalam kelas catan 1 -pelajar melakukan tugasan menterjemahkan idea dari praktis teori gaya impresionism.Penggunaan warna dalam merakam kesan cahaya sekeliling yang terkesan pada sebarang permukaan subjek kajian.

No comments: