Wednesday, August 31, 2016

Carta Konsep Karya

Carta Konsep Karya yang digunakan dalam menerangkan faktor "why?" dalam karya yang dihasilkan, tindakan menerangkan faktor why ini penting untuk memperjelaskan setiap karya yang disifatkan abstrak tidak hanya dibaca dalam bahasa sensasi visual (palitan bertenaga, berus, warna dan sebagainya). Persolan abstrak perlu di terangkan dalam kontekstual sebagai pendekatan memunculkan sesuatu yang bersifat ilmu. Ini hanya satu penerangan ringkas.

Merujuk kepada Nasir Baharudin di Seminar Ismail Zain, Petronas, KLCC tempoh hari 

"dengan hal yang demikian, bagaimana gaya abstrak expessionist Malaysia-apakah rujukannya-adakah sekadar satu ekspressi sapuan berus yang bertenaga atau sekadar retorik tentang jalinan warna..atau kesah dan cerita-cerita unsur peribumi.

yang perlu dan ingin di ketahui apakah makna tenaga yang ingin diucapkan dan dari mana unsur tersebut..mungkin kajianya tercetus dari teks tajul muluk..ayau teori kuantum? atau pendekatan etnografik dalam soal peribumi dan sistem sosialnya..."

dipanjangkan lagi dengan keluhan oleh Prof Sulaiman Esa dalam Katalog Pameran Senilukis Malaysia (Malaysia Art Now)...

"why buat gambar saja..mengapa hanya meniru tindakan seni Barat, kita perlukan kajian teoritikal dalam berkarya untuk menbaca dengan lebih dalam, kita perlu melahirkan pemikir seni, sejarawan seni, ahli falsafah, teoris..."

No comments: